At arbejde sammen er noget de fleste formentligt gør hver dag på deres arbejde. For har man kollegaer, er det nødvendigt, at man samarbejder med dem. Der vil altid være opgaver, som kræver, at man i fællesskab kommer til nogle løsninger og får gjort nogle ting sammen. Der er dem, der har meget nemt ved dette, men der er også dem, for hvem det er en stor udfordring, at skulle arbejde sammen med andre.

Hvis der er nogle, der ikke kan lide at samarbejde kan det være meget ødelæggende for en kreativ eller professionel proces i arbejdssammenhæng. Her kan man heldigvis gøre noget fra ledelsens side. Man kan nemlig sende hele afdelingen på et kursus i teambuilding, men en god ide kan være, at man kalder det noget andet, for nogle medarbejdere kan godt have en lidt indgroet negativ holdning til ordet ”teambuilding”.

Både her i landet og i udlandet er det meget udbredt, at man sender medarbejdere til teambuilding.

Alle opgaver kan være teambuilding

Når man skal afsted på en tur, der involverer teambuilding. kan det være, at man er meget negativ fra starten af. For teambuilding har af en eller anden grund fået en lidt negativ klang hos en del mennesker. Det skyldes formentligt, at der ofte er et ufrivilligt aspekt ved netop teambuilding. Det, at man skal noget med sine kollegaer uden selv at have valgt det, er for nogle meget kedeligt. Her skal man dog ikke være for negativ. For faktisk findes der meget sjove ting at lave på en dag, der er helliget teambuilding.

Når ledelsen eller arbejdsgiveren inviterer de ansatte på en dag med teambuilding, er det blot vigtigt, at man ikke bruger ordet teambuilding, hvis man fornemmer, at det kan opfattes negativt hos nogle af medarbejderne. Man kan i stedet for skrive, at man inviterer folk til en hyggelig og kreativ dag. Eller bruge en lignende og anderledes beskrivelse af dagen.

Når folk møder op på det aftalte sted, er de formentligt meget spændte på, hvad der skal ske. Meget ofte vælger man at lave fysisk aktive ting til teambuilding. Det kan have mange fordele, men det er ikke alle der er til de fysiske udfoldelser og de vil føle sig udenfor. De kan måske bedre lide lidt kreative ting, og det kan også være en god form for teambuilding.

Til teambuilding skal alle føle sig trygge

Noget af det vigtigste ved teambuilding er, at alle medarbejdere føler sig set og værdsat. Derfor bør der være aktiviteter, som retter sig mod forskellige interesser og kompetencer. Efter man f.eks. har spillet rundbold eller fodbold bør man gå over til noget, der ikke kræver fysisk udfoldelse.

Man kan i stedet for sætte sig og male sammen. Det kan nemlig sagtens fungere som en form for teambuilding, selvom det måske virker lidt overraskende. Det vigtigste er, at alle føler sig trygge. Man skal skabe et rum, hvor det er helt fint ikke at være kunstnerisk og kreativ.

Underviseren til en kreativ teambulding bør sætte medarbejdere sammen så de sammen kan løse nogle opgaver. Det kan for eksempel være en opgave, hvor alle grupper får en film- eller bogtitel. Her skal alle grupperne lave en tegning eller et maleri, der på den ene eller anden måde har noget med titlen at gøre. Det er med til at gøre, at medarbejderne snakker sammen og laver historier sammen, som skaber et godt udgangspunkt for at tale sammen.

Teambuilding aktiviteter

Der er mange muligheder forskellige muligheder, når man som virksomhed skal vælge, hvad man gerne vil lave på en teambuilding dag. Og for et teambuildingen skal blive en succes, er det vigtigt, at man giver sig god tid til at vælge aktiviteterne, så det passer sammen med de medarbejdere man har.

Har man f.eks. fortrinsvis senior medarbejdere på over 60 år, er det måske knap så god en idé at sætte dem til at rapelle ned fra en høj bygning eller forcere en militær forhindringsbane. Omvendt, består medarbejderstaben primær af unge mennesker, så er det nok udmærket at vælge nogle aktiviteter med lidt mere fysisk udfoldelse.

Husker man at tænke over hvilke medarbejdere man sender afsted på et teambuilding kursus og tilpasser man programmet efter dette, sikrer man sig som virksomhed den største mulighed for, at dagen bliver en succes. Og det er jo til gavn for alle.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *